top of page

   English      פרטים ביוגרפיים

 

נולד בירושלים ,1959

מתגורר בתל אביב

1987-1989 לימודי צילום מכללת הדסה ירושלים

1990 - לימודי וידאו וקולנוע מכללת הדסה ירושלים

1989-1990 - חי ועבד בלונדון

1992-1997 - חי ועבד בפאריס

 

תערוכות

1989 - דור המייסדים מוסררה, תערוכת בוגרים מכללת הדסה

1993 - רחובות בלוויל, אירועי Port Ouvert  בלוויל פאריס

1994 - פורטרטים, אירועי Port Ouvert  בלוויל פאריס

1995 - גרפיטי, אירועי Port Ouvert  בלוויל פאריס

1996 - הצללים של בלוויל, עיריית הרובע ה-20 פאריס

2009 - תל אביב בלילה, חגיגות 100 שנה לתל אביב

2013 - מרחב בזמן, גלריה מרחב, יפו

2014 - p8 סוף ידוע מראש, גלריה 

2015 - שטח הפקר - חורף 71/ הגלריה החברתית, מוסררה, ירושלים

2015 - פורטרטים של גיבורי ילדות/ עדות מקומית/ מוזיאון ארץ ישראל 

 

 

 

פרסים ומענקים

 

1989 - פרס על שם הייזל גרינוולד, דור המייסדים, מוסררה

 

2014 - מענק מפעל הפיס, שטח הפקר/חורף 71

2015   מקום שלישי - סדרות- עדות מקומית

 

 

bottom of page